Who are we?

We are engineers, designers, and researchers applying methods of data analysis and information design to cases from various domains like sociology, politics, and popular culture.

What do we do?

We take raw data from various sources, refine it, make associations and transform it into meaningful information. We believe that the human eye is a very powerful pattern recognition device. Thus, data visualization is an important part of what we do.

What are our areas of expertise?

Natural language processing, document analysis, data mining, artificial intelligence applications, information design, data visualization.

Who are in our team?

Contact

iletisim@cilekagaci.com


Biz kimiz?

Biz, veri analizi ve bilgi tasarımı araçlarını sosyoloji, politika, popüler kültür gibi çeşitli alanlardan vakalara uygulayan bir grup mühendis, araştırmacı ve tasarımcıyız.

Ne yaparız?

Değişik kaynaklardan gelen ham veriyi alır, rafine eder, birbiriyle ilişkilendirir ve anlamlı bir hale sokarız. İnsan gözünün çok güçlü bir örüntü tanıma aracı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden veri görselleştirme önem verdiğimiz bir konu.

Uzmanlık alanlarımız nelerdir?

Doğal dil işleme, doküman analizi, veri madenciliği, yapay zeka uygulamaları, bilgi tasarımı, veri görselleştirme.

Ekibimizde kimler var?

İletişim

iletisim@cilekagaci.com