Ulusal oy oranlarından meclis dağılımı tahmini yapan bir web uygulaması hazırladık. Bu uygulamayı kullanarak seçim barajının meclis sandalye dağılımı ve olası hükümet senaryolarına olan etkilerini inceleyebilir, seçim tahminlerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Uygulamamız 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde kullanabilmeniz için güncellenmiştir.

Simülatörü Kasım 2015 genel seçimleri için güncellediniz mi? Evet. Uygulamamızı Haziran 2015 sonuçlarını kullanarak Kasım 2015 seçimleri için güncelledik.

Gösterilen vekil sayıları kesin bilgi mi? Hayır ama oldukça makul tahminler. Meclisteki vekil sayıları partilerin hangi seçim bölgesinden ne kadar oy alacağına bağlı. Sadece ulusal oy oranı tahminlerini kullanarak kesin bir sonuca ulaşmak mümkün değil. Biz geçmiş seçimleri temel alarak tahmin yapıyoruz.

Nasıl yaptınız?  Partilere ait Türkiye düzeyinde ulusal oy oranları değişirken, her partiye ait seçim bölgesi bazındaki dağılımların eski seçim sonuçlarına benzer olacağını varsaydık.

Örnekle açıklar mısınız? Örneğin CHP, Haziran 2015 genel seçimlerinde toplam oylarının %15’ini İzmir’den aldıysa, Kasım 2015 genel seçimlerindeki toplam oyunun %15’inin İzmir’den geleceğini varsayıyoruz. Bunu diğer partiler için tekrarladıktan sonra İzmir için milletvekili dağılımını hesaplıyoruz. Bunu her şehir için tekrarladığımızda her parti için toplam vekil sayılarını elde ediyoruz.

Partilere eşit oy dağıtınca vekil sayıları eşit çıkmıyor. Neden? Bunun temel sebebi, Türkiye’de uygulanan D’Hondt sisteminde milletvekili başına düşen seçmen sayısının seçim bölgeleri arasında oldukça adaletsiz dağılıyor olması ve küçük seçim bölgelerinin oransal temsil anlamında avantaja sahip olması. Yani küçük seçim bölgelerinden yoğun oy alan bir parti toplam oy oranlarına bakıldığında ikinci parti olsa da mecliste milletvekili çoğunluğuna sahip olabilir. Örneğin 2015 genel seçimlerine göre bir milletvekili Bayburt’da 27.000 seçmeni, İzmir’de ise 119.000 seçmeni temsil edecek. Özetle, bir parti seçmen sayısına oranla daha fazla milletvekili çıkaran illerde güçlüyse mecliste temsil avantajı elde ediyor. Ayrıntılı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz.

CHP’ye %35 AKP’ye %30 verdim, yine de AKP daha çok vekil kazandı. Siz AKP’li misiniz? Hayır değiliz. Çilek Ağacı olarak herhangi bir parti ya da siyasi oluşumla organik bir bağımız yok. Oy oranları ve vekil sayılarının birebir örtüşmemesinin temel sebeplerini yukarıda anlattık. Ek olarak, simülatör geçmiş seçim sonuçlarını baz aldığı için kitlesel oy kaymalarının yaşandığı durumlarda çok gerçekçi sonuçlar üretemeyebilir. Örneğin CHP’nin oy oranını %35’e çıkarması, AKP’nin de %30’a düşmesi partiler arası büyük oy kaymalarına işaret ediyor. Simülatör, böyle senaryoları analiz etmek için uygun bir araç değil.

Neden sadece bu dört parti var?  Simülator bir anket uygulaması değil meclis sandalye dağılımını tahmin eden bir uygulama. Dolayısıyla, meclise girmesi beklenen partileri içermesi gerekiyor. Nesnel/tarafsız/rasyonel olarak yaklaşıp çeşitli kuruluşlarca yapılan tüm anketlere baktığımızda yalnızca dört partinin meclise girme ihtimali olduğunu görüyoruz. Simülasyonun temel amacı dört partiye ait oy oranlarındaki birkaç puanlık degişimlerin parlamento sandalye dağılımına etkisini tahmin etmek.

Doğrudan “simulator.cilekagaci.com” adresine girince kendiliğinden çıkan oy oranları neye göre belirlendi? Tahmin içermeyen çıplak adrese tıkladığınızda Haziran 2015 genel seçimlerindeki oy oranları görülüyor.

Neden Haziran 2015 vekil sayıları gerçek değerlerden biraz farklı çıkıyor? Haziran oy oranlarını girince vekil sayılarında gerçek değerlere göre ufak farklar olmasının nedeni oy oranlarını tam sayı olarak (ör: %40,87 değil %41) giriyor olmamız.

Many countries, including Turkey, use the D’Hondt method in their elections to allocate parliamentary seats to parties. Although the D’Hondt itself is a proportional method, the electoral threshold of 10% employed in the Turkish elections can have dramatic effects on which parties are represented in the general assembly and with how many seats. Thus, the discussion of alternative scenarios based on whether HDP stays above the threshold or not has become commonplace in both traditional and social media.

With this tool, we attempt to simulate the possible seat allocations given the national vote distributions of the political parties. Because the election method allocates seats at electoral district levels, it is impossible to compute the precise seat allocations with the national votes. We need to come up with approximations:

To deal with this issue, we assume each party’s vote distribution across electoral districts stays the same as the previous elections. For example, if Ak Parti received 2% of its votes from Manisa in June 2015, we allocate 2% of the predicted votes in November 2015 to Manisa. We do the same for other parties for Manisa and apply the D’Hondt method to estimate the seat allocations for this city. We repeat this procedure for all electoral districts and we get the national estimates for the seat allocations.

A couple of notes about the results: Based on the above (underlying) assumptions, the simulator lets us see the dramatic changes in the seat allocations based on whether HDP stays above the threshold or not. Similarly, when we assign equal votes to the four main parties, we observe that Ak Parti receives more seats than the others. The reason is a combination of two factors:

  1. Even if the national votes are equal, our assumptions dictate that the votes of the parties are not always equal within districts.
  2. Districts have unequal representation with respect to the number of electors. The districts are assigned seats based on their general population, not the number of voters. Based on the June 2015 vote distributions, these factors favor Ak Parti.

As an example of the unequal representation, the contrast between İzmir and Bayburt is striking: İzmir is one of the cities that have the fewest representatives per voter (1 representative per 119.000 voters). Bayburt is one of the cities that have the most representatives per voter (1 representative for 27.000 voters).

Basında / In the Press